Kultūros Centro veikla

Ryškėnų kultūros centras yra daugiafunkcinės veiklos centras, išlaikomas iš savivaldybės biudžeto lėšų, II kategorijos kultūros įstaiga, veikianti pagal biudžetinių įstaigų įstatymą. Kultūros centro veikla pagrįsta Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centro nuostatais, patvirtintais 2015 – 09 – 23 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-205. Vadovaujantis šiais nuostatais, Ryškėnų kultūros centras suteikia galimybę gyventojams pagal jų norus ir sugebėjimus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese, rūpinasi vietos gyventojų kultūros ugdymu, globoja ir puoselėja krašto tradicijas, propaguoja profesionalųjį meną. Ryškėnų kultūros centras – Lietuvos Kultūros centrų Asociacijos narė, 2009 metais pripažintas respublikoje II kategorijos geriausiu kultūros centru.

    Ryškėnų kultūros centras aktyviai dalyvauja vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos procese: organizuoja vaikų ir jaunimo vasaros kūrybines stovyklas, keičiasi sumanymais ir idėjomis, formuoja vaikų ir jaunimo iniciatyvumą, kūrybiškumą, formuoja aktyvaus dalyvavimo Lietuvos kultūriniame gyvenime įgūdžius. Didelis dėmesys skiriamas švietėjiškai veiklai: organizuojamos įvairios kelionės, išvykos kultūros darbuotojams, meno kolektyvams, bendruomenės nariams. Aplankytos žymiausios istorinės vietos Lietuvoje, susipažinta su kaimynine Latvija. Lankomi Klaipėdos muzikinio, dramos teatrų pastatymai. Aktyviai prisideda prie tradicinės kultūros išsaugojimo, sukuria prielaidas jų perėmimui, puoselėja mėgėjų kūrybos tradicijas, skatina jų tęstinumą. Lietuvos dainų švenčių tradicija – unikalus, visuotinis mūsų kultūros reiškinys. Kolektyvai siekia aukšto meninio lygio ir dalyvauja rajoninėse, apskrities, respublikinėse Dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose. Aktyvus kultūrinis bendradarbiavimas su Brocenų, Rucavos savivaldybėmis, Saldus miestu (Latvija).

Skip to content