RYŠKĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Ryškėnų kultūros centras aktyviai dalyvauja vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos procese: organizuoja vaikų ir jaunimo vasaros kūrybines stovyklas, keičiasi  sumanymais ir idėjomis, formuoja  vaikų ir jaunimo iniciatyvumą, kūrybiškumą,  formuoja aktyvaus dalyvavimo Lietuvos kultūriniame gyvenime įgūdžius. Didelis  dėmesys  skiriamas  švietėjiškai veiklai: organizuojamos įvairios kelionės, išvykos kultūros darbuotojams, meno kolektyvams, bendruomenės nariams. Aplankytos žymiausios istorinės vietos Lietuvoje, susipažinta su kaimynine Latvija. Lankomi Klaipėdos muzikinio, dramos teatrų pastatymai. Aktyviai prisideda prie  tradicinės kultūros išsaugojimo, sukuria prielaidas jų perėmimui, puoselėja  mėgėjų kūrybos tradicijas, skatina jų tęstinumą.  Lietuvos dainų švenčių tradicija – unikalus, visuotinis mūsų kultūros reiškinys. Kolektyvai siekia aukšto meninio lygio ir dalyvauja rajoninėse, apskrities, respublikinėse Dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose. Aktyvus  kultūrinis bendradarbiavimas su Brocenų, Rucavos savivaldybėmis, Saldus miestu (Latvija).

Skip to content