Finansinė ataskaitos

2024 Telšių Ryškėnų kultūros centro BV ataskaitų rinkiniai

2024 Tarpinių finansų vykdymo ataskaitų rinkinys

Ryškėnų KC finansinių ataskaitų rinkiniai 2023

Ryškėnų KC BVR 2023 IV ketvirčio

Ryškėnų KC veiklos ataskaita 2023

Finansinė ataskaitos aiškinamasis raštas 2023

2023 Tarpinių finansų vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo atasakitų rinkinys

2023 III finansų vykdymo atasakitų rinkinys

2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo atasakitų rinkinys

Tarpinė 2022 finansinė ataskaita

2022 metų III ketvirčio biudžeto ataskaitos

2022 metų I ketvirčio biudžeto ataskaitos

Ataskaita 2021.01.31

Tarpinė 2021 finansinė ataskaita

2021 metų I ketvirčio biudžeto ataskaitos

2020 m.1 ket.finansinių ataskaitų rinkinys

2019 Finansinių ataskaitų raštas

2019 Tarpinių finansinių ataskaitų raštas

2019 m. 1 ket. finansinė ataskaita

2018 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 m. 4 ket. finansinė ataskaita

2018 tarpinių finansų ataskaitų rinkinys

2018 Biudžeto vykdymo ataskaita

20118 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 4 ket. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ket. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas

2017 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

 2017m. I ketvirčio finansinė ataskaita

Viešųjų pirkimų planas 2017m

2016 m. viešųjų pirkimų taisyklės

Skip to content