Korupcijos prevensija

 • Kam ir kaip pranešti apie korupciją?
 • Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir paneškite apie tai.
 • Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti patvirtintos formos pranešimą.
 • Pranešimą apie pažeidimą galite pateikti vienu iš šių būdų:
 • tiesiogiai Kompetentingam subjektui –
 • atsiųsti informaciją įstaigos elektroninio pašto adresu ryskenukc@gmail.com
 • atsiųsti informaciją paštu adresu: Masčio g. 5, 87151 Ryškėnai (Siunčiant informacija apie pažeidimą paštu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“);
 • Taip pat visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt
 • Nuoroda į dokumentą
 • Asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), gali kreiptis į prokuratūrą dėl pranešėjo statuso suteikimo. Daugiau informacijos apie Pranešėjų apsaugos įstatymą, jo įgyvendinimą ir pranešėjo statusą rasite čia.
 • Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Skip to content